تالاب‌‌های مصنوعی فرصتی برای حفظ تنوع زیستی (مطالعه موردی: ‌تصفیه خانه یزد)

Document Type : Research Paper

Authors

Abstract

تصفیه خانه یزد از اوایل دهه 80 راه اندازی و در حال حاضر 30 درصد از فاضلاب خانگی شهر یزد را در استخرهای هوازی و بی هوازی تصفیه و در محدوده ای به مساحت 200 هکتار که 180 هکتار آن فضای سبز می باشد هدایت می کند. به این ترتیب یک تالاب مصنوعی در محیطی که قبلا فاقد پوشش گیاهی بوده، ایجاد شده است. در این مطالعه جنبه‌‌های زیست‌‌محیطی این تالاب مصنوعی در اقلیم خشک و بیابانی استان یزد مورد بررسی قرار گرفت. طی چهار دوره پایش زمستانی (دی ماه 87 – 88 – 89 و90 )، 15 گونه پرنده آبزی و مهاجر و تعدادی پرندگان خشکی‌‌زی در محل شناسایی گردید که مهمترین پرندگان مهاجر مشاهده‌‌شده در محل تالاب شامل خوتکا، اردک سرسبز، چوب پا، چنگر، فلامینگو، اگرت، حواصیل ارغوانی، سلیم طوقی کوچک و مهمترین پرندگان خشکی‌‌زی شامل سارگپه پابلند، عقاب دشتی، دلیجه، بالابان، دم جنبانک ابلق، چکاوک کاکلی بودند. بر اساس بررسی‌‌های صورت‌‌گرفته مهمترین گونه‌‌های گیاهی تالاب شامل نی و برخی درختان دست کاشت نظیر اکالیپتوس، گز و تاغ می‌‌باشد. نتایج این مطالعه نشان‌‌داد تالاب مصنوعی ایجاد شده از نظر ایجاد محیطی مناسب برای استقرار موقت پرندگان عبوری و زمستان گذرانی پرندگان مهاجر، ایجاد فضای سبز در مجاور شهر و تلطیف هوا اثرات مثبتی به دنبال داشته است، اما به دلیل احتمال انتقال آلودگی‌های میکروبی به پرندگان، پیدایش انواع حشرات و احتمال بروز بیماری‌های جدید در منطقه و اثر بر کیفیت خاک منطقه اثرات منفی نیز به دنبال خواهد داشت.

1- بهروزی راد و همکاران، 1381. تغییرات تنوع و تراکم پرندگان آبزی و کنار آبزی تالاب های سلکه و سیاه کشیم.
2- مهرجو، علیرضا.1371.مطالعه تنوع، تراکم و پراکنش‏ پرندگان مهاجر در تالاب گمیشان. پایان‏نامه کارشناسی‏ ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
3- مشکانی، محمود.1375.شناسایی پرندگان تالاب هشیلان و بررسی ارتباط غنای گونه پرندگان (آبزی،کنارآبزی و خشکی‏ زی) با بخشهای مختلف تالاب هشیلان. پایان‏نامه‏ کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
4- منصوری، جمشید. 1387. راهنمای پرندگان ایران. انتشارات کتاب فرزانه. تهران.
5- محبوبی، ن. 1375. مطالعه لیمونوژیک و حفظ تعادل آبهای داخلی تالاب گاوخونی. اداره کل محیط زیست اصفهان.
گزارش وضعیت پرندگان تصفیه خانه یزد،گزارشات منتشر نشده اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد.