سنجش میزان امواج الکترو مغناطیس در تعدادی از پارکهای شهر تهران

Document Type : Research Paper

Authors

Abstract

امروزه با توجه پیشرفت تکنولوژی و استفاده از فناوریهای نوین در خصوص استفاده از تلفن همراه، نصب سیستمهای وایمکس ،BTS  ،  امواج رادار، مایکروویو و غیره میزان قرارگیری عموم مردم در معرض امواج الکترومغناطیس امری اجتناب ناپذیر است این امواج برحسب شدت و میزان قرارگیری در مجاورت آن ضمن ایجاد نگرانی ، سلامت شهروندان را با خطر مواجه نموده است این امواج به وسیله خطوط نیرو، سیمهای الکتریکی و تجهیزات الکتریکی تولید می شود که بصورت نامرئی در اطراف هر وسیله وجود دارند و قدرت آن نیز با افزایش ولتاژ افزایش می‌یابد. انرژی الکترو مغناطیسی توسط بدن جذب شده و به انرژی حرارتی تبدیل می گردد که اگر میزان جذب انرژی از حدود 4وات بر متر مربع، بیشتر شود، دمای بدن را به 1 تا 2 درجه سانتی گراد افزایش می دهد . معمولا فرکانسهای   در حدود 50 تا 80 هرتز، خطرناک ترین فرکانس ها برای بدن می باشند. در این فرکانسها حتی جریان بسیار کوچک باعث آثار بیولوژیک قابل توجهی می شوند. با اندازه گیری این امواج در نواحی که احتمال تابش بیشتر باشد و مردم در معرض بیشتر پرتوگیری باشند و مقایسه با استاندارد های حفاظت در برابرتشعشعات غیر یونیزه و بهداشت جهانی تا حدودی می توان از نگرانی مردم ممانعت بعمل آورد لذا در این مقاله شدت این امواج در چند پارک عمومی که محل پرتردد و تفرجگاهی مردم محسوب می شود و دکلهای BTS نیز نصب شده است در ساعتی از روزکه محل تردد و پر رفت و آمد می باشد و بیشترین سطح تابشی راکه ممکن است مردم در معرض آن قرار گیرند اندازه گیری شده است و با استاندارد ICNIRP مقایسه گردیده است با توجه به بررسی های صورت گرفته بیشترین مقدار در پارک  پرند واقع در مرزداران می باشد که این مقدار 7/14 ولت بر متر می باشد که در مقایسه با استاندارد شدت امواج 44 ولت برمتر باز هم پایین تر از حد مجاز می باشد.

1- نخلی، احمد، (ترجمه) ایمنی و بهداشت شغلی در برابر پرتوهای یون ساز (بخشی از کتاب دائره المعارف I.L.O)، انتشارات دفتر بین المللی کار 1365.
2-نخلی، احمد، (ترجمه) آسیب های شغلی حاصل از تابش های الکترومانیتیکی غیریون ساز (بخشی از کتاب دائره المعارف I.L.O)، انتشارات سازمان انرژی اتمی ایران 1379.
3-نصیری، پروین، کنترل پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز، جزوه آموزشی، تهران، دانشگاه بهداشت 1377.
4-کامران، مسعود، تاثیرات بیول
5-IRPA/INIRC (1989)," Guidelines on Limits of Exposure to 50/60 HZ electric and magnetic fields".
6-ICNIRP." EMF guidelines". Health Physics 74,494-522(1998) Berlin Digital Environmental Atlas, Electromagnetic Filed.
7-Electrosmog. Detector, (1999), Exposure Limits.
8-ELF Electric&magnetic Fields: Health effects&Exposure Guidelines.
وژیکی میدان های الکترومغناطیسی ناشی از خطوط فشار قوی (گزارش مرحله اول)، سازمان حفاظت محیط زیست 1380.